Home

STICHTING WW2 RESEARCH

Beoogt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in herinnering te houden.

"De boekenserie van Wim de Meester en Kees Stoutjesdijk groeit uit tot het meest uitgebreide dat in Nederland over een regio is gepubliceerd v.w.b. de luchtoorlog in Nederland tijdens WO 2"


Ruud van Ommeren, ‘Luchtvaart Nederland’.
WW2Research

Opdat we niet vergeten!

De stichting WW2research is in 2016 opgericht en heeft als doel het in herinnering  houden van de geschie-denis van de Tweede Wereldoorlog.

De stichting beoogt een onafhankelijk  podium  te vormen en behulpzaam te zijn voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in de meest brede vorm. Doel is het onderzoeken, documenteren en in herinnering houden van de Tweede Wereldoorlog in Nederland middels archief- en veldonderzoek, bezoeken aan instanties, betrokkenen en nabestaanden in en buiten Nederland, publicaties, schilderijen, lezingen en alle overige activiteiten die met het vorenstaande verband houden en daartoe een bijdrage leveren.HERDENKINGENDe stichting beoogt een een bijdrage te leveren aan herden-kingen en ceremonies danwel om deze zelf te verzorgen.


Hierbij neemt de jaarlijkse kranslegging op 4 mei van No. 600 'City of London' squadron RAuxAF een bijzonder plaats in.

PUBLICATIESHerinneringen worden tastbaar gemaakt door publicaties in de vorm van boeken en schilderijen (artist impression).


Een bijzonder lopend project is de beschrijving van de luchtoorlog boven Zeeland, een project dat door Wim de Meester en Kees Stoutjesdijk is opgepakt.